Welkom

Welkom bij ‘De weg naar buiten’. Deze website ‘Hulp bij alle vormen van misbruik en huiselijk geweld’ is een specialistisch onderdeel van mijn werk als Psychosociaal en Lichaamsgericht Therapeut van mijn praktijk ‘De weg naar binnen’. Welke hulp en ondersteuning ik jou kan bieden, heb ik zo helder als mogelijk omschreven.

Het is mijns inziens niet zozeer de door mij aangeboden therapie waarin ik mij onderscheid van andere therapeuten. Het verschil schuilt meer in mijn houding, de wijze waarop ik mijn werk doe en mijn visie op therapie. Wat ik zelf belangrijker vind is dat ik in mijn tekst probeer om zo duidelijk en tastbaar als mogelijk de sfeer en de gevolgen van misbruik te beschrijven. Zodat een ervaringsdeskundige ofwel slachtoffer zich hier niet alleen in kan herkennen, maar zich van binnenuit gezien en begrepen kan voelen. Dit is mijn handreiking naar jou, mijn manier om jou tegemoet te komen. In de hoop dat dit je de moed kan geven ‘om over de brug’ te komen en hulp te vragen.

Zoek je wel hulp of een steuntje in de rug, maar niet door ervaringen van misbruik, verwaarlozing, of huiselijk geweld? Kijk dan even verder op de website:www.dewegnaarbinnen.nl

Zijn er na het lezen van de website vragen onbeantwoord gebleven? Stel ze gerust!


José Al