Boek bestellen

In ‘Het bevuilde nest’ belicht José Al de specifieke sfeer van het opgroeiende kind in een gezin waarin door beide ouders incest gepleegd wordt. Binnen haar werk in de psychotraumahulpverlening is er een onderbelichte groep slachtoffers naar voren gekomen die zij in dit boek centraal stelt. Het zijn mensen met vaak onzichtbare breuken die ze vanaf hun vroege kindertijd met zich meedragen, omdat ze geen veiligheid ervaren hebben binnen het eigen gezin.

Hoewel het boek een specifiek onderwerp in een expliciete context belicht, zal een grotere groep mensen zich erin herkennen. Lezers, die als kind in hun levensgeschiedenis gevormd zijn door een angstcultuur binnen het eigen gezin en een onveilige binding met de ouders hebben ervaren, zullen veel herkenning in de sfeerbeschrijvingen kunnen vinden.

Kijk voor meer informatie over het boek op www.dewegnaarbinnen.nl