Contactbasis

Binnen de therapeutische relatie gaat zij uit van de visie, als een natuurlijke vanzelfsprekendheid, dat de therapeut en cliënt een gelijkwaardig contact met elkaar hebben. Wederzijds respect, vertrouwen en veiligheid vormen de basis van de gesprekken.

Contact vanuit verbindende en inzichtgevende communicatie. Onder deze vanzelfsprekendheid valt ook dat de privacy en geheimhouding van het besprokene gewaarborgd wordt. Dit betekent ook, dat ik géén informatie over de cliënt of het therapieproces waarin iemand zich bevind, zonder uitdrukkelijke toestemming, deel met derden. Of dit nu partners, familie of werkgevers van cliënten zijn die mij benaderen.Het gevoel van veiligheid, vertrouwen en respect kan hierdoor dusdanig beschadigd raken dat het therapieproces blijvend vertroebeld.

Wanneer het in het belang van het therapieproces is, kan het wèl voorkomen dat ik aan de cliënt voorstel om de partner, het kind of collega eens mee te brengen.