Bestaansrecht

In de dagelijkse praktijk van behandeling en hulpverlening willen slachtoffers zelden wraak. Maar evenmin vergeving. De meesten willen in de eerste plaats geloofd worden en erkenning krijgen voor hun ervaringen. Bestaansrecht. Vrij ademen. Er zijn!

Vergeving heeft echter wel haar positieve kanten en het kan zeker een eindpunt zijn, zowel individueel therapeutisch als maatschappelijk. Vergeving impliceert immers dat iemand boven de situatie komt te staan. De machtsbalans is omgedraaid, de vergevende heeft immers meer edelmoedigheid, meer inzicht en meer grootheid van hart opgebracht dan de dader? Vergeving kan dus een goede manier zijn om jezelf te tonen dat je los gekomen bent van de dader.

Maar daar zit ‘m nu net de valkuil. Om los te komen van de dader(s) is een ingewikkeld emotioneel- en psychologisch proces nodig met stappen die men niet over kan slaan. Dader en slachtoffer zijn vaak zo nauw met elkaar verweven. Zeker als het om een onveilige hechting door vroegkinderlijke traumatisering gaat en de dader een bekende is, een zogenaamd vertrouwenspersoon, een familielid of de (stief)ouder(s). Mogelijk is het einddoel van therapie niet vergeving, maar het scheppen van innerlijke (of heel letterlijke) afstand tussen dader en slachtoffer.