Missie

Met deze website richt ik mij op ervaringsdeskundigen, lotgenoten en herstelwerkers oftewel de groep mannen en vrouwen die als kind of jongere op welke wijze dan ook door misbruik getekend zijn. Om de teksten zo kort en helder als mogelijk te houden, spreek ik in de tekst alleen over misbruik. Vanzelfsprekend bedoel ik daar alle vormen van misbruik, verwaarlozing, mishandeling en/of huiselijk geweld mee.

In mijn beschrijvingen doe ik een uiterste poging om in helder taalgebruik de sfeer rondom misbruik en huiselijk geweld te benaderen en te beschrijven. Een sfeer van onveiligheid en verwarring. En de gevolgen van het soms jarenlange overleven in deze gespannen en onrustige sfeer. Zo ook wat dit met iemand doet, hoe het je vormt en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn.

Mijn persoonlijke- en professionele ervaring en visie op helen van misbruik heeft alles te maken met het invoelen en willen begrijpen van deze sfeer en de verregaande gevolgen. Ik ben naast deskundig psychotraumahulpverlener ook ervaringsdeskundige. Werkelijk begrip van binnenuit geeft erkenning op diepe lagen. Dit is de veilige basis en het vertrekpunt binnen de samenkomsten die ik geef, op weg naar heling.

Spreekt de tekst op de website je aan? Kijk dan voor het boek dat ik geschreven heb over vroegkinderlijk- en transgenerationeel trauma op www.dewegnaarbinnen.nl