Visie

Er is al veel geschreven over (de gevolgen van) alle vormen van misbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld, zowel qua theorie als ervaringsverhalen. De meerwaarde om dit te gaan herhalen zie ik niet. Mijn ervaring is dat hoe meer ik er inhoudelijk over schrijft, hoe meer belangrijke details er tegelijk ontbreken. En juist de ontbrekende details binnen het misbruik die nauwelijks beschreven staan, kunnen gevoelig liggen.

Zij kunnen zorgen dat jij je wederom onbegrepen, niet gehoord of genegeerd voelt. De bedoeling van deze website is dan ook niet het verstrekken van uitgebreide theoretische kennis. Maar het beschrijven van de vaak onderschatte gevolgen en de onderbelichte sfeer die rondom vernedering, geweld en misbruik hangt. De sfeer van onder meer verwarring en onveiligheid.

Mijn visie op therapie schuilt ook in mijn woordgebruik: zo helder en duidelijk als mogelijk zal ik mij uitdrukken. Ik zal ook geen pijn of gevolgen van misbruik benoemen in allerlei theoretische benamingen. Het gaat erom dat wij elkaar zo goed als mogelijk kunnen volgen. Binnen het leven met geheimen is er immers al zoveel in nevelen gehuld? Het is juist de bedoeling dat de mist weer optrekt, dat er helderheid en nieuw inzicht en uitzicht op de toekomst komt.