Kosten

Wanneer mij de vraag gesteld wordt: ”Wat zijn de kosten van de therapie?” Dan luidt het antwoord: 'Therapie is een persoonlijke investering in tijd, energie, geduld, vaak moed en tot slot kan het wat geld kosten...'
Vanuit mijn jarenlange ervaring is gebleken dat intensieve sessies, in een overzichtelijk twee wekelijks traject van 5 tot 8 sessies goed werkt om de gewenste verwerking en verandering teweeg te brengen. Dit betekent (gemiddeld genomen) een intakegesprek, drie tot vijf therapiesessies, een evaluatiegesprek en na drie maanden een follow up gesprek (een nazorggesprek). Vergoeding van de therapie is mogelijk via de aanvullende verzekering. Vraag mij hier gerust even naar. Ik probeer altijd te gaan voor optimale vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Voor een afspraak reserveer ik 70 minuten. Hiervan is 50 minuten directe gesprekstijd en 20 minuten indirecte therapietijd: dit is de tijd die ik kwijt ben aan uw therapie waar u niets van merkt. Zoals de voorbereiding, de aantekeningen maken en de administratie.
Alle gesprekken komen op € 80,00:
Intake gesprek, individuele therapie sessie, relatie therapie, de eindevaluatie en het follow up gesprek. Dit Follow Up gesprek vindt drie maanden na de eindevaluatie plaats.