Werkvormen

Werken met de lichaamstaal en non-verbale communicatie neemt binnen de praktijk een belangrijke plaats in. Het menselijk lichaam lijkt in die zin wel op een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Het verleden schuilt ook in de gedachten, in het voelen, in de ademhaling, motoriek en het gedrag.

Vanuit de holistische mensvisie, komen het denken, het voelen, het willen en het lichaamsbewustzijn, allen aan bod door middel van:

• psychotherapeutische gesprekken
• verbindende en inzichtgevende communicatie
• inzichtelijk maken gedragsprocessen
• online training als extra ondersteuning
• focussen (felt sence)
• diepe ontspanningstherapie/trance (als toegang tot het onbewuste)
• regressietherapie ('de weg terug' bij onverwerkte pijn)
• bewustwording innerlijke en uiterlijke contactgrens
• rationeel en emotieve therapievormen (RET)
• eye movement therapy (EMT)
• individuele familie-opstellingen (systeemtherapie)
• in kaart brengen van uw biografie
• psychotraumatherapie
• psycho-educatie