Programma

Dit traject van drie afspraken voor ervaringsdeskundige lotgenoten betekent:

1) dag 1 staat in het teken van kennismaking en is vol beeldende psycho educatie, zelfreflectie en beeldende therapie over de gevolgen van een onveilige hechting op volwassen leeftijd.

2) dag 2 is een verdieping van de kennismaking en een logisch vervolg op de eerste therapiedag. De pijnlijke echo’s uit het verleden worden verder uitgediept. Zowel de psychische-, lichamelijke- en emotionele gevolgen. Waar haalt het verleden het heden (onbewust) in bij jou? Waar 'overkom jij jezelf' door de biologische gevolgen van een onveilige hechting?

3) dag 3 staat in het teken van de de verbinding met jezelf aangaan, de non-verbale communicatie en we gaan letterlijk en figuurlijk 'de weg naar binnen'. De lichaamsgerichte traumatherapie, het innerlijk kindwerk en de creatieve traumatherapie geven ruimte aan jouw persoonlijke proces.

We werken in de therapie ook aan de hand van het boek 'Het bevuilde nest'. Daarnaast bied ik een online training in schrijfexposure aan om het zelfvertrouwen te vergroten, als ondersteuning in de dagen tot de volgende samenkomst. Dit komt neer op drie intensieve bijeenkomsten, dan ronden we het therapietraject af. Dit is een kort, krachtig en intensief traject zodat je óf weer goed zelf verder op weg kunt. Óf het is een waardevolle aanvulling naast de individuele therapie die je elders al volgt.

Zijn dan werkelijk alle traumasporen uitgewist na deze intensieve bijeenkomsten? Ook daar kan ik kort en helder over zijn: 'Nee, meestal niet!' Maar binnen de therapie krijg je veel aangereikt wat je in de thuissituatie voort kunt zetten. Daarnaast hoort een restje pijn mijns inziens ook bij het leven. Het leven is na deze samenkomsten wel weer leefbaar, er is meer ademruimte om jezelf te kunnen zijn als ooit tevoren. Wie daarna ervaart 'goed op weg te zijn' maar nog extra ondersteuning te willen, die kan of in de eigen woonomgeving een traumatherapeut zoeken om de therapie voort te zetten. Of je kunt terecht bij een fijne kundige collega van mij waar ik je naar door verwijs.